Klauzula informacyjna dla usługi Newsletter PKL SA

 1. Administratorem danych osobowych wprowadzanych w procesie rejestracji do usługi „Newsletter” są Polskie Koleje Linowe S. A.
 2. Siedziba administratora znajduje się w Zakopanem przy ul. Bachledy 7d.
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem wprowadzanych w procesie rejestracji do usługi „Newsletter” danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w następujący sposób: - mailowo: iodo@pkl.pl - pisemnie na adres: Polskie Koleje Linowe S.A., 34-500 Zakopane, ul. Bachledy 7d
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazywania osobom zainteresowanym informacji o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach i kolekcjach PKL S. A. oraz Partnerów należących do Grupy Kapitałowej PKL S. A. tj.: Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A., PKL FOOD Sp. z o.o., PKL FOOD Sp. z o.o. sp. k., PKL HORECA Sp. z o.o  i będą udostępniane tym podmiotom, w zakresie świadczonych usług.
 5. Dane osobowe będą również udostępnione Firmie Fresh Mail Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków, w zakresie niezbędnym do realizacji zleconej przez PKL S.A. usługi „Newsletter”.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 8. Podane przez Państwa w formularzu „Newsletter” dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez osoby uprawnione, z pełnym poszanowaniem ich prywatności.
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia z bazy danych, ograniczenia przetwarzania oraz do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych.
 10. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy obowiązującego prawa.
 11. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane do momentu rezygnacji z otrzymywania wiadomości newsletter lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, które jest równoznaczne z rezygnacją z usługi. W przypadku rezygnacji z usługi, wycofania zgody lub zaprzestania świadczenia przez Administratora usługi „Newsletter”, zgromadzone dane osobowe zostaną usunięte.

Zapisz się do newslettera