Klauzula informacyjna sklepu internetowego PKL SA

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w procesie rejestracji w sklepie internetowym PKL (https://www.sklep.pkl.pl) są Polskie Koleje Linowe S. A.
 2. Siedziba administratora znajduje się w Zakopanem przy ul. Krupówek 48.
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:
  a) mailowo: iodo@pkl.pl
  b) pisemnie na adres: PKL SA, Krupówki 48, 34-500 Zakopane
 4. Dane osobowe podawane w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą w celu realizacji umowy sprzedaży oferowanych przez PKL S. A. oraz Partnerów należących do Grupy Kapitałowej PKL S. A. tj.: Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A., PKL FOOD Sp. z o.o., PKL FOOD Sp. z o.o. sp. k., Tangara IP usług oraz podejmowania działań zmierzających do jej zawarcia.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla podjęcia działań zmierzających do zwarcia i realizacji umowy.
 6. Dane osobowe będą udostępniane usługodawcy hostingowemu sklepu https://www.sklep.pkl.pl/, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne oraz partnerom należącym do Grupy Kapitałowej PKL S.A. w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
 7. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia. Podane w formularzu rejestracyjnym dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie celów stanowiących uzasadniony interes administratora. Uzasadnionym, z uwagi na interes administratora może być przetwarzanie danych w celu bezpośredniego oferowania produktów i usług.
 8. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez osoby uprawnione, z pełnym poszanowaniem ich prywatności.
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia z bazy danych, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przeniesienia danych.
 10. Osobie której dane dotyczą w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora chyba, że administrator danych osobowych będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania w związku z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.
 11. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy obowiązującego prawa.
 12. Podane w formularzu dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 13. Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Zapisz się do newslettera